The coup de grace
led to coup d'etat
fa la la la la
la la-di-da

cc: Chagall 2021